cảm biến áp suất lốp steel mate

[Tư vấn] Kinh nghiệm lựa chọn cảm biến áp suất lốp tốt nhất cho xe ô tô

Cảm biến áp suất lốp là gì? TPMS (Tire Pressure Monitoring System) – Cảm biến áp suất lốp là một hệ thống gồm 4 cảm biến đặt trong 04 lốp xe (mỗi lốp có 01 chiếc cảm biến) và bộ hiển thị trung tâm để hiện thị các thông tin của lốp xe như nhiệt. . .